Editör

Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD), Türkçenin yabancı dil, ikinci dil, ana dili olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara öğretimi alanlarında özgün kuramsal ve uygulamalı araştırma makalelerine, raporlara, yayın ve bilimsel etkinlik tanıtma-değerlendirme yazılarına yer veren uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir.


Editör

Prof. Dr. Mustafa Durmuş - Doç. Dr. Önder Çangal


Yardımcı Editör(ler)

Doç. Dr. Mehmet Emre Çelik - Doç. Dr. Umut Başar


Ankara - Aralık/December  2022
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Editörden

Betül GÖKTAŞ - Aybegüm AKSAK GÖNÜL  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreticilerinin Yazma Becerisinde Geri Bildirim Alışkanlıkları
Feedback Habits of Turkish as a Foreign Language Teachers in Writing Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.46
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Serdar ÖZDEMİR  
Tarihî Kıpçak Türkçesinde Kullanılan Eşya ve Alet Adlarının Art ve Eş Zamanlı Olarak İncelenmesi
The Diachronic and Synchronic Analysis of the Names of the Items and Tools Used In Historical Kipchak Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.42
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Esra Nur TİRYAKİ  
İstanbul C1 Düzeyi Yabancılar için Türkçe Ders Kitabındaki Okuma Metinlerinin Motif, İzlek ve Yerdeşlik Unsurları Bakımından İncelenmesi
Examination of Reading Texts in Istanbul C1 Level Turkish for Foreigners Textbook in terms of Motific, Theme and Isotopy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.47
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gonca KIRBAŞ  
Türk Dizi ve Filmlerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine Katkısı Bakımından Değerlendirilmesi: Balkanlar Örneği
Evaluation of the Contributions of Turkish TV Series and Films in Teaching Turkish as a Foreign Language: Balkan Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.49
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Muhammed Eren UYGUR - Zehra Nur BAYINDIR  
2019 Türkçe Dersi Öğretim Programının Program Geliştirme Basamaklarına Göre İncelenmesi
Exploring 2019 Turkish Course Curricula According to Program Development Steps
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.48
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Hatice Dilek ÇAĞ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Yabancılara Türkçe Dil Bilgisi Öğretimi Kitap Tanıtımı
Teaching Turkish Grammar to Foreigners Book Launch
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.32
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |