Yazarlar İçin Bilgi


Bu kısımda yazar(lar)a; başvurudan önce, başvuru süreci ve başvuru sonrasındaki aşamalarla ilgili genel bilgiler verilmektedir:

  • Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisine (UTÖAD) göndereceğiniz makalenizi www.utoad.net adresinden üye olduktan sonra sistem üzerinden yükleyerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Mail yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.
  • Başvuru sürecindeki tüm iletişimler e-posta ve web sitesi aracılığıyla yapılmaktadır.
  • E-postaların spam olarak görülme ihtimaline karşın mail kutunuzdaki spam klasörünü kontrol etmeniz önerilir.
  • Bizimle iletişime geçmek için lütfen utoadergisi@gmail.com adresini kullanınız.
  • Makaleler dergi yazım kurallarına uygun yazılmalıdır. Makale şablonuna uygun olmalıdır.
  • Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler değerlendirilmeye alınmadan geri iade edilecektir.
  • Dergimize gönderilen makaleler yayın etiğine uygun olmalıdır.
  • Başvurunuzu yaparken sisteme yükleyeceğiniz makale dosyasında ad, soyad gibi kişisel bilgilerinize yer vermemelisiniz.
  • Makale sisteme ilk yüklenirken web sitesi üzerinden doldurulan kayıt formunda yazar isimleri eksiksiz girilmelidir. Gönderilen makalelere süreç başladıktan sonra hiçbir yazar adı eklenemez ve çıkarılamaz.
  • Gönderilen makaleler orijinal olmalıdır. Başka bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş ve yayınlanmamış olmalıdır.
  • Yazar(lar), aday makalenin benzerlik (intihal) raporunu alıp, başvuru esnasında sisteme yüklemelidir. (Çalışma, Turnitin veya iThenticate gibi benzerlik programlarından biri ile gözden geçirilmeli,tüm makaledeki benzerlik oranı %15’ten ve tek bir kaynağa olan benzerlik oranı %3’ten küçük olmalıdır.)
  • Yayınlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir. Yayımlanan çalışmanın bütün etik sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yazarlar, telif hakkı ihlali, intihal veya diğer ihlallerle ilgili tüm sorumluluğu üstlenirler.
  • Yazarlar, tüm yönergelere uymaya özen göstermelidir. Belirtilen yönergelere uymayan makaleler iade edilecektir.
  • Makalenin yazım dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır. Türkçe makaleler için İngilizce, İngilizce makaleler için Türkçe geniş özet (750-1000 sözcük) hazırlanmalıdır.
  • Kaynakça APA Kaynak Gösterme Kuralları 7. sürümünde yer alan usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmelidir.
  • Kaynakçada yer alan her bir atıfa ait metin içi göndermelerin usul ve esaslara göre verilip verilmediği kontrol edilmelidir.
  • Yazar(lar) gönderilen makalenin dergiye yüklendiği tarihinden sonra çıkacak ilk sayıda yayımlanmasını beklememelidir. Makalelerin hakem süreci alan yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir.
  • Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.
  • Gönderilecek çalışmaların 20 sayfayı (10000 kelimeyi) aşmaması önerilir.
  • Etik Kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.
  • Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.
  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen ve etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Ayrıca başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi; kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
  • 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
  • Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar Etik Kurulu Raporu için bölgelerinde bulunan Etik Kurul’lara başvurabilirler.