Dergi Kurulları


Yayıncı

İmtiyaz Sahibi, Yazı İşleri Müdürü ve Editörü

Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ - Hacettepe Üniversitesi / Ankara - Türkiye

(mdmustafadurmus@gmail.com - ORCID: 0000-0002-5337-3113)

Doç. Dr. Önder ÇANGAL - Gaziantep Üniversitesi / Gaziantep - Türkiye

(ondercangal@hotmail.com - ORCID: 0000-0002-8560-3526)

 

Editör Yardımcıları

Doç. Dr. Mehmet Emre ÇELİK - Mostar Cemal Biyediç Üniversitesi / Mostar - Bosna Hersek

(mehmetemre.celik@omu.edu.tr - ORCID: 0000-0003-4946-2508)

Doç. Dr. Umut BAŞAR - Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / Ankara – Türkiye

(umutbasar_35@hotmail.com - ORCID: 0000-0001-5571-7103)


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Éva JOHANSON - Uppsala Üniversitesi / Uppsala – İsveç

(eva.csato@lingfil.uu.se - ORCID: 0000-0002-8252-1373)

Prof. Dr. Fatma BÖLÜKBAŞ KAYA - İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa / İstanbul – Türkiye

(fbolukbas@iuc.edu.tr - ORCID: 0000-0002-1592-4885)

Prof. Dr. İhsan KALENDEROĞLU - Gazi Üniversitesi / Ankara – Türkiye

(kihsan@gazi.edu.tr - ORCID: 0000-0003-2441-5932)

Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ - Hacettepe Üniversitesi / Ankara – Türkiye

(mdmustafadurmus@gmail.com - ORCID: 0000-0002-5337-3113)

Prof. Dr. Nurettin DEMİR - Hacettepe Üniversitesi / Ankara – Türkiye

(demirn@hacettepe.edu.tr - ORCID: 0000-0002-3891-6546)

Doç. Dr. Galina MISKINIENE - Vilnius Üniversitesi / Vilnius - Litvanya

(galina.miskiniene@flf.vu.lt - ORCID: 0000-0003-1394-1259)

Doç. Dr. Güllü KARANFİL - Komrat Devlet Üniversitesi / Komrat – Moldova

(gullukaranfil@hotmail.com - ORCID: 0000-0002-8045-7822)

Doç. Dr. Mehmet Celal VARIŞOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Tokat – Türkiye

(celal.varisoglu@gop.edu.tr - ORCID: 0000-0002-7603-1343)

Dr. Adnan KADRİC - Saraybosna Üniversitesi / Saraybosna - Bosna Hersek

(adkadric@gmail.com – ORCID: 0000-0002-8060-4116)

Dr. Behruz BEKBABAYİ - Allameh Tabataba'i Üniversitesi / Tahran – İran

(bekbabayi@atu.ac.ir - ORCID: 0000-0002-8418-266X)

 

Yayın Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bayram BAŞ - Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul – Türkiye

(bayrambas@gmail.com - ORCID: 0000-0003-3569-9395)

Prof. Dr. Edina SOLAK - Zenitsa Üniversitesi / Zenitsa - Bosna Hersek

(edina262@gmail.com - ORCID: 0000-0002-2737-8359)

Prof. Dr. Faruk GÖKÇE - Dicle Üniversitesi / Diyarbakır – Türkiye

(fgokce@dicle.edu.tr - ORCID: 0000-0001-9804-034X)

Prof. Dr. Lars JOHANSON - Emekli Öğretim Üyesi - İsveç

(johanson@uni-mainz.de - ORCID: 0000-0001-6731-8855)

Prof. Dr. Mustafa KURT - Gazi Üniversitesi / Ankara - Türkiye

(kurtm@gazi.edu.tr - ORCID: 0000-0003-1838-3575)

Prof. Dr. Süer EKER - Başkent Üniversitesi / Ankara - Türkiye

(ekers@baskent.edu.tr - ORCID: 0000-0002-3109-7218)

Prof. Zhixing SHEN - Zhejiang International Studies Üniversitesi / Hangzhou - Çin

(shen_zhixing@163.com - ORCID: 0000-0002-3212-0942)

Doç. Dr. Mehmet Yalçın YILMAZ - İstanbul Üniversitesi / İstanbul - Türkiye

(myyilmaz@istanbul.edu.tr - ORCID: 0000-0002-4070-9116)

Prof. Dr. Zübeyde ŞADKAM - El Farabi Kazak Milli Üniversitesi / Almatı - Kazakistan

(zubaida.68@gmail.com - ORCID: 0000-0003-2080-3671)

Dr. Najibullah AKBARİ - Kabil Üniversitesi / Kabil - Afganistan

(dr.najibullah.akbari@gmail.com - ORCID: 0000-0002-5106-7761)

 

Yabancı Dil Sorumluları

Dr. Eser KOCAMAN GÜRATA

Hatice SUMRUK ATEŞGÜL

Gül Deniz DEMİREL AYDEMİR

 

Düzelti Sorumluları

Yunus Emre UYAR - Beyza KOÇ GÜN

 

Genel Yazışmalar

İsa KOYUNCU