İntihal Denetimi


Makalenin benzerlik (intihal) raporu alınıp başvuru esnasında sisteme yüklenmelidir. (Çalışma, Turnitin veya iThenticate gibi benzerlik programlarından biri ile gözden geçirilmeli, tüm makaledeki benzerlik oranı %15’ten ve tek bir kaynağa olan benzerlik oranı %3’ten küçük olmalıdır.)

Yayınlanan çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir. Yayımlanan çalışmanın bütün etik sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Yazarlar, telif hakkı ihlali, intihal veya diğer ihlallerle ilgili tüm sorumluluğu üstlenirler.