Amaç ve Kapsam


Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisinin (UTÖAD) amacı, son yıllarda müstakil bir disiplin olarak gerek Türkiye gerekse de yurt dışında gittikçe önem kazanan Türkçe öğretimine dair disiplinlerarası bir perspektifle kaleme alınmış akademik çalışmaların ilgililerle buluşabileceği nitelikli bir yayın platformu oluşturarak alana dair evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

UTÖAD, kapsam bakımından kesin sınırları belirtmemekle birlikte, aşağıdaki konularda yayınlara yer vermektedir:

 • yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
 • ikinci dil olarak Türkçe öğretimi
 • ana dili olarak Türkçe öğretimi
 • iki dillilere Türkçe öğretimi
 • Türk soylulara Türkçe öğretimi
 • öğretici eğitimi
 • öğretim yaklaşımları ve yöntemleri
 • öğretim teknikleri
 • dil öğretiminde program geliştirme
 • dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme
 • bilgisayar destekli dil öğretimi 
 • harmanlanmış öğretim
 • dil öğretimi ve dilbilim
 • dil öğretimi ve edebiyat
 • dil öğretimi ve kültür
 • sınıf yönetimi
 • dil öğretimi sınıfında söylem ve etkileşim
 • öğrenme psikoloji
 • dil öğretimi araştırmalarında yöntem
 • dinleme becerisi
 • konuşma becerisi
 • okuma becerisi
 • yazma becerisi
 • dil öğretiminde dilbilgisi