Editör

Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD), Türkçenin yabancı dil, ikinci dil, ana dili olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara öğretimi alanlarında özgün kuramsal ve uygulamalı araştırma makalelerine, raporlara, yayın ve bilimsel etkinlik tanıtma-değerlendirme yazılarına yer veren uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir.


Editör

Prof. Dr. Mustafa Durmuş - Dr. Önder Çangal


Yardımcı Editör(ler)

Doç. Dr. Mehmet Emre Çelik - Doç. Dr. Umut Başar


Ankara - Haziran/June  2022
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Editörden

Bahar EKİN  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretim Programındaki B1 Seviyesi Kazanımlarının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi
Examination of B1 Level Outcomes in Turkish as a Foreign Language in Terms of 21st Century Skills
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.17
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Büşra TOMRUKÇU  
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Öğrenme Biçemlerinin İncelenmesi
Examination of Learning Modality of Students Learning Turkish as A Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.31
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Azize ÖZDEMİR  
Türkçede –mIş Biçimbiriminin Söz Edimleri Bakımından Yabancı/İkinci Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerce Anlaşılma Düzeyleri
In Terms of Speech Acts of -mIş Morpheme in Turkish Understanding Levels by Learners of Turkishas a Foreign/ Second Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.22
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gamze DELİOĞLU - Ülker ŞEN  
Almanlara Türkçe Öğretimi İçin Hazırlanmış Güle Güle (A1-A2) Ders Kitabında Sözcük Öğretimi
Vocabulary Teaching in Güle Güle (A1-A2) Textbook for Teaching Turkish to Germans
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.39
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Ebru IRMAK - Şerife KAFALİ  
Kök Değerler Bakımından Mustafa Uçurum’un Anı ve Deneme Kitaplarının İncelenmesi
Examination of Mustafa Uçurum's Memory and Essay Books in Terms of Fundamental Values
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.19
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Arif ÇERÇİ - Sena SARIBAŞ - Mustafa YILMAZ  
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dil Bilgisi Özyeterlik Algıları
Grammar Self-Efficacy Perceptions of Turkish Teacher Candidates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.37
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Eser KOCAMAN GÜRATA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Bağımsızlıklarının Otuzuncu Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu “Türk Dünyasında Değişime Yön Veren Ortak Miras: Dil, Tarih, Edebiyat ve Mefkûre”, 9-10 Kasım 2021, Ankara.
Symposium of the Turkish Republics in the Thirtieth Year of their Independence “Common Heritage Directing Change In The Turkish World: Language, History, Literature and Mefkure”, 9-10 November 2021, Ankara.
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.38
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Ezgi İNAL  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi Kuram ve Uygulama
Teaching Turkish for Academic Purposes/Theory and Practice
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.23
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |