Abstract


Bağımsızlıklarının Otuzuncu Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu “Türk Dünyasında Değişime Yön Veren Ortak Miras: Dil, Tarih, Edebiyat ve Mefkûre”, 9-10 Kasım 2021, Ankara.


Keywords

Türk Cumhuriyetleri, Türk Dünyası


Kaynakça