Bağımsızlıklarının Otuzuncu Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu “Türk Dünyasında Değişime Yön Veren Ortak Miras: Dil, Tarih, Edebiyat ve Mefkûre”, 9-10 Kasım 2021, Ankara.
(Symposium of the Turkish Republics in the Thirtieth Year of their Independence “Common Heritage Directing Change In The Turkish World: Language, History, Literature and Mefkure”, 9-10 November 2021, Ankara. )

Yazar :   Ekleyen  Eser KOCAMAN GÜRATA
Türü : Kitap Tanıtım ve Değerlendirme
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 2(1)
Sayfa : 114-118
Doi : 10.47834/utoad.38
425    433


Özet


Anahtar Kelimeler

Türk Cumhuriyetleri, Türk DünyasıAbstract

 

 


Keywords