Editör

Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD), Türkçenin yabancı dil, ikinci dil, ana dili olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara öğretimi alanlarında özgün kuramsal ve uygulamalı araştırma makalelerine, raporlara, yayın ve bilimsel etkinlik tanıtma-değerlendirme yazılarına yer veren uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir.


Editör

Prof. Dr. Mustafa Durmuş - Doç. Dr. Önder Çangal


Yardımcı Editör(ler)

Doç. Dr. Mehmet Emre Çelik - Doç. Dr. Umut Başar


Ankara - Haziran/June  2023
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Editörden

Yunus Emre ÇEKİCİ  
Harf İnkılabı Sürecinde Vakit Gazetesinde Halka Türkçe Öğretimi
Turkish Teaching to Public in Vakit Newspaper during the Alphabet Reform Process
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.53
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Gülşah BABACAN - Özlem BAYRAK CÖMERT  
Dijitalleşme ile Yabancılara Türkçe Öğretiminde Değişen Öğrenici Profili ve Öğrenme Alışkanlıkları
The Impact of Digitalization on Changing Learner Profiles and Learning Habits in Teaching Turkish to Foreigners
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.54
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Yavuz Ercan GÜL - Rıdvan Kaçar  
Yurtdışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar
Problems Faced by Teachers in Teaching Turkish to Turkish Children Abroad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.56
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Mine AKDEMİR  
Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimine İlişkin Akademik Yayınların Betimsel Analizi
Descriptive Analysis of Academic Publications on Teaching Turkey Turkish to Turkish People
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.58
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Serdar BAŞUTKU - Mehmet KARA  
B1 Düzeyinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Kullandıkları Kibarlık ve Kabalık Söz Edimleri
Politeness and Rudeness Speech Acts Used By B1 Level Learners of Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.59
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Ahmet AYCAN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemler
Approaches and Methods in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.61
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |