Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yaklaşım ve Yöntemler
(Approaches and Methods in Teaching Turkish as a Foreign Language )

Yazar :   Ekleyen  Ahmet AYCAN
Türü : Kitap Tanıtım ve Değerlendirme
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3(1)
Sayfa : 80-84
Doi : 10.47834/utoad.61
    


Özet

Dil eğitiminin etkin ve başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi, temel ve tamamlayıcı becerilerin etkin bir şekilde geliştirilebilmesi için geçmişten günümüze dek farklı yaklaşımlar, yöntemler ve teknikler geliştirilmiştir. Her bir yaklaşım bir ya da birkaç yöntemin kuramsal alt yapısını oluşturmakta, geliştirilen yöntemler de teknikler aracılığıyla hedef kitlenin temel dil becerilerini etkin bir şekilde geliştirmeyi hedeflemektedir. Günümüzde iletişimsel yaklaşım, eylem odaklı yaklaşım ve içerik temelli öğretim modeli yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bunların dışında alternatif olarak kullanılan dil öğretim yöntemleri de sıklıkla başvurulan yöntemler arasındadır. Bu bağlamda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yaklaşım ve yöntemler başlıklı bu kitap, geçmişten günümüze dek dil eğitimi sürecinde kullanılan farklı yaklaşım ve yöntemleri bir araya getiren özgün bir eser olarak alanında uzman araştırmacılar tarafından alanyazına kazandırılmıştır. Dr. Latif İltar ve Dr. Cihat Burak Korkmaz editörlüğünde Türkçenin yabancı dil olarak öğretim sürecine ilişkin çalışmalar yürüten akademisyenleri bir araya getiren bu kitabın Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanında çalışmalar yürüten araştırmacılar için yararlı olacağı düşünülmektedir. Cumhuriyetin yüzüncü yılına ithafen okurlara sunulan eser Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanına ilişkin yöntembilimsel çalışmalara rehberlik edebilecek şekilde ortaya konmuştur.Anahtar Kelimeler

Türkçe eğitimi, yaklaşım, yöntemAbstract

.Keywords

.