Editör

Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD), Türkçenin yabancı dil, ikinci dil, ana dili olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara öğretimi alanlarında özgün kuramsal ve uygulamalı araştırma makalelerine, raporlara, yayın ve bilimsel etkinlik tanıtma-değerlendirme yazılarına yer veren uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir.


Editör

Prof. Dr. Mustafa Durmuş


Yardımcı Editör(ler)

Dr. Mehmet Emre Çelik - Dr. Önder Çangal


Ankara - Haziran/June  2021
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Editörden

Ali ERDÖNMEZ - Hüseyin YANCI  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinliklerinde E-İleti Kullanımı
Using Podcast in Listening Activities in Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.9
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Buğra Yiğit BOZ - Mustafa DURMUŞ  
Motivasyonel Benlik Sistemi ve İletişim Kurma İstekliliği Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme
An Investigation of the Relationship Between the Motivational Self-System and the Willingness to Communicate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.6
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Burak TÜFEKÇİOĞLU  
Türkçeyi Yabancı/İkinci Dil Olarak Öğrenenler İçin Akademik Türkçe Öğretimi
Academic Turkish Teaching for Learners of Turkish as a Foreign / Second Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.2
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Eda ARAT  
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenenlerin Yazılı Anlatım Hataları: Sudan Örneği
Written Expression Errors of Those Learning Turkish as a Foreign Language: Sudan Sample
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.11
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Ezgi İNAL  
Yabancı/İkinci Dil Öğretiminde Öğretici Motivasyonunun Boyutları
The Dimension of Instructor’s Motivation in Foreign/Second Language Teaching
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.4
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Meryem ŞAHİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Teaching Turkish for Immigrants
Göçmenlere Türkçe Öğretimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.8
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |