Abstract


Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dinleme Etkinliklerinde E-İleti Kullanımı

Kuzey Afrika ve Orta Doğu'dan uzak doğu Asya'ya uzanan bir bölgede yaygın olarak konuşulan dillerden biridir. Bu kadar geniş bir coğrafyadaki varlığı, Türkçe konuşulan çevrede yaşarken Türkçe'yi anadili olarak konuşmayan toplulukların dikkatini çekmiştir. Ayrıca küreselleşmenin bir sonucu olarak tanımlanabilecek dünya toplumları arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasıyla da Türkçe öğrenilmesi gereken yabancı dillerden biri olarak kabul edilmekte ve bu da yetkililerin yabancı dil olarak ayrı bir alan olarak Türkçeye odaklanmasını sağlamıştır. Uzun yıllardır, dil öğreticileri daha çok dilbilgisine dayalı yöntemlerle geleneksel şekilde öğretime yaklaşmış olsalar da, insanlar yabancı dil öğretmeyi ve öğrenmeyi daha çok iletişim araçları olarak algılamaktadırlar. Bununla birlikte, yabancı dil öğretiminde iletişimsel yöntem veya eğilim yöntemleri, bugün dilin anlamının önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle dersler, öğrencilerin dikkatini çeken ve eğlenceli aktivitelerle öğrenmeleri için onları motive eden iletişimsel yöntemler gerektirir. Podcast kullanmak, öğretimdeki iki önemli rolü ile iletişimsel ve özgün dili uygulamanın bir aracıdır. İlk amaç, dinleme ve konuşma becerilerini geliştiren günlük, otantik bir dili geliştirmektir. İkincisi ise zaman veya yer sınırlaması olmayan doğası, onu öğrenciler için çekici ve motive edici kılar. Bu özellikler sayesinde, podcast'ler hem sınıf içinde hem de sınıf dışında dil öğretme ve öğrenmede hayati ögeleri içinde bulunduru. Bu nedenle podcast'ler İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır; ancak yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde nadiren kullanılmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe, teknolojik gelişmelerin popülerliği ve sınıf dışında bile kullanılan özgün materyallerle sağlanabilir. Bu çalışmada yabancı dil öğretimindeki son gelişmeler göz önüne alınarak, on iki etkinlik içeren dört tema temelli podcast geliştirilmiştir. Her podcast, CEFR'nin B2 seviyesi temaları arasında yer alan gerçek hayata dayalı temaya sahiptir. Bu temalardaki podcast'ler, CEFR B2 seviyesinden hedefleri olan ön, sonrası, dinleme etkinlikleri ile tasarlanmıştır. Temalar "tarih", "tatil", "eğitim" ve "sağlık" tır. Amaç, öğrencilerin günlük hayatta kullanılan Türkçeye dayalı özgün dil ile dinleme ve iletişim becerilerini geliştirecek dinleme materyalleri geliştirmektir. Bu çalışma, hem sınıf içinde hem de sınıf dışında konuya kolayca entegre edilebilecek etkinlikler ve özgün dinleme metinlerini içermektedir.Keywords

CEFR, dinleme, e-ileti, podcast, metin yabancı dil olarak Türkçe.


Kaynakça

Al-Bargi, A. (2013). Listening in beginner language courses: The gathering storm in the Saudicontext. Life Science Journal, 10(4), 3580-3583.
Alshaikhi1, D., & Madini, A. A. (2016). Attitude toward enhancing extensive listening through podcasts supplementary pac. English Language Teaching, 9(7), 32-44.
Belaid, A. M. (2015). Using authentic materials in the foreign language classrooms: Teacher attitudes and perceptions in Libyan Universities. International Journal of Learning & Development, 5(3), 25-37.
Churchill, D. (2007). Web 2.0 and possibilities for educational applications. Educational Technology, 47(2), 24-29.
Council of Europe (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge University.
Hasan, M., & Hoon, T. B. (2013). Podcast applications in language learning: a review of recent studies. English Language Teaching, 6(2), 128-135.
Kılıçkaya, F. (2004). Authentic materials and culture content in EFL classrooms. The Internet ELT Journal, 10(7). Web: http://iteslj.org/Techniques/Kilickaya-AutenticMaterial.html adresinden 10 Nisan 2021 tarihinde alınmıştır.
Laing, C., Wootton, A., & Irons, A. (2007). iPod! ULearn? A. Mendez Vilas (Ed.), Current Developments in technology-assisted education (ss. 541-518). FORMATEX.
McGarr, O. (2009). A review of podcasting in higher education: Its influence on the traditional lecture. Australasian Journal of Educational Technology, 25(3), 309-321.
Nataatmadja, I., & Dyson, L. E. (2008). The role of podcasts in students’ learning. IJIM, 2(3), 17-21.
Norton, P., & Wiburg, K. M. (2003). Teaching with technology. Designing opportunities to learn. Thomson Wadworth.
Oxford, R. L. (1993). Research update on teaching L2 listening. System, 21(2), 205-211.
Polio, C. (2014). Using authentic materials in the beginning language classroom. Clear News Michigan State University, 18(1), 43-68.
Qaddour, K. (2017). The use of podcasts to enhance narrative writing skills. English Teaching Forum, 55(4), 28-31.
Russell-Aguilar, F. (2007). Top of the Pods - In search of a podcasting “pedagogy” for language learning. Computer Assisted Language Learning, 20(5), 471-492.
Scarcella, R. C., & Oxford, R. L. (1992). The tapestry of language learning: The individual in the communicative classroom. Heinle & Heinle.
Yaman, İ (2016). The potential benefits of podcasts for language learning. Journal of Educational and Instructional Studies in the world, 6(1), 60-66.
Young, D. J. (1990). An investigation of students’ perspectives on anxiety and speaking. Foreign Language Annals, 23(6), 539-553.