Editör

Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi (UTÖAD), Türkçenin yabancı dil, ikinci dil, ana dili olarak öğretimi ile iki dillilere ve Türk soylulara öğretimi alanlarında özgün kuramsal ve uygulamalı araştırma makalelerine, raporlara, yayın ve bilimsel etkinlik tanıtma-değerlendirme yazılarına yer veren uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir.


Editör

Prof. Dr. Mustafa Durmuş


Yardımcı Editör(ler)

Dr. Mehmet Emre Çelik - Dr. Önder Çangal


Ankara - Aralık/December  2021
Tam Metin  | Kapak  | Jenerik Dosyası  | İçindekiler  | Editörden

Merve MİÇOOĞULLARI  
8. Sınıf Türkçe Ders Kitabında (2019) Yansıtılan Kök Değerler
Root Values Reflected in the 8th Grade Turkish Textbook (2019)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.10
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Şeyma KÖKCÜ - Esma KOT ARTUNÇ  
Türkçe Yüz Yüze Hizmet Sunumlarında Kibarlık
Politeness in Turkish Face to Face Service Encounters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.13
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Efecan KARAGÖL - Rasim TARAKCI - Dilek YILDIRIM BİLGEN  
Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Yazarlarının Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki Anlatma Becerisi Kazanımlarına Yönelik Görüşleri
Opinions of Secondary School Turkish Coursebook Authors on Expression Skills at the Turkish Lesson Teaching Program
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.20
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Nevin AKKAYA - Ladin ŞENGÜL  
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Atasözü, Deyim ve Kalıp Sözlerin Kullanımı: Yeni İstanbul Uluslararası Öğrenciler İçin Türkçe Kitabı (A1 ve A2)
The Use of Proverbs, Idioms and Formulaic Expressions in Teaching Turkish to Foreigners: A New Istanbul Turkish Book For International Students (A1 and A2)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.29
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Hatice SUMRUK ATEŞGÜL  
Türkçenin Yabancı/İkinci Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Çözümlemesi Yöntemi
A Conversation Analytic Perspective into Teaching Turkish as a Foreign/Second Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.25
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |

Günçe GÜNDUĞDU  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Uygulamalı Dilbilim ve Materyal Geliştirme
Applied Linguistics and Material Development
Doi Number :http://dx.doi.org/10.47834/utoad.21
Özet | Abstract | Tam Metin (PDF) |