Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları -II-
(Research on Teaching Turkish as a Foreign Language )

Yazar :   Ekleyen  Gülden FENERCİ
Türü : Kitap Tanıtım ve Değerlendirme
Baskı Yılı : 2023
Sayı : 3(2)
Sayfa : 203-206
Doi : 10.5281/zenodo.10427655
    


Özet

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde son 20 yılda gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında artan ilgi ve isteği karşılamak için daha disiplinli, kurumsal ve düzenli çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda artan ihtiyaç ve talep doğrultusunda çok sayıda kurum ve kuruluş bu yönde hizmet vermeye başlamıştır. Türk üniversitelerine olan ilginin artması, Türk siyasetinin dünyada önemli yere sahip olması, dünya nüfusu içinde Türk soyluların azımsanmayacak sayılara sahip olması, Türkiye’nin yut içine göç almış ve yurtdışına göç vermiş olması bu alana olan ilgiyi artırmıştır. Yakın zamanda pek çok üniversitede YDOT öğretimi üzerine tezli- tezsiz yüksek lisans, doktora bölümleri açılarak alana uzman kişiler kazandırılmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin öğrencinin deneyim kazanmasını, öğretim üyelerinin öğrencilerini desteklemesini ve uygulamalı öğrenmeyi destekleyen öğretim vizyonu sayesinde Türkçe öğretiminin Kıymetli öğretim elemanları Fatih KANA ve Hulusi GEÇGEL’ in şahsi gayretiyle öğrencilerine rehberlik ederek, destek ve bilgilerini esirgemeden hazırladıkları yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi üzerine yapılan nitel araştırmaları bir araya getiren Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları'nı tanıyalım.Anahtar Kelimeler

Yabancı dil olarak Türkçe ÖğretimiAbstract

More disciplined, institutional and regular studies have been carried out in order to meet the increasing interest and demand in teaching Turkish as a foreign language both in Turkey and abroad in the last 20 years. In line with the increasing need and demand in recent years, many institutions and organizations have started to provide services in this direction. Increasing interest in Turkish universities, the fact that Turkish politics has an important place in the world, the significant number of Turkish nobles in the world population, and the fact that Turkey has emigrated within the country and emigrated abroad have increased the interest in this field. Recently, many universities have opened master's and doctoral departments with and without thesis on YDOT teaching, bringing in experts in the field. Thanks to Çanakkale Onsekiz Mart University's teaching vision that supports students gaining experience, faculty members supporting their students and hands-on learning, Turkish teaching is a qualitative study on learning Turkish as a foreign language, prepared by the valuable faculty members Fatih KANA and Hulusi GEÇGEL, with their personal efforts, guiding their students and without sparing their support and knowledge. Let's get to know the Research on Teaching Turkish as a Foreign Language, which brings together the research.Keywords

Teaching Turkish as a foreign language