Abstract


Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dijital Araçların Kullanımı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insan hayatında teknolojinin yeri ve önemi artmıştır. Günlük hayatın her anında ve her alanında teknolojiden, teknolojik aletlerden yararlanılmaktadır. Teknolojinin insan hayatına bu kadar girmesiyle birlikte birçok alanda teknolojik araçlar ve uygulamalar kullanılmaya başlanmıştır. Teknolojik araç gereçlerin günlük hayata bu kadar dâhil olmasından eğitim sektörü de etkilenmiş ve bu değişim eğitim sektörüne de yansımıştır. Eğitimin her alanında kullanılmaya başlanan teknolojiyle bütünleşmiş yöntem ve stratejiler, dil öğretim ve öğrenim sürecini de etkilemiş ve birtakım değişikliklere yol açmıştır. Teknolojinin dil öğretim sürecinde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte bu alana yeni kavramlar girmiştir. Bu kapsamda, öğretim sürecine uzaktan eğitim, bilgisayar destekli öğretim, internet destekli öğretim, interaktif öğrenme gibi yeni kavramlar eklenmiştir. Bu kavramlar dışında öğrenim ve öğretim sürecine yeni dâhil olmaya başlayan Web 2.0 ve Web 3.0 araçları da dil öğretimine yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu bilgilerden hareketle bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretimi alanında kullanılan ya da kullanılabilecek teknolojik araçların neler olduğunun tespit edilmesi planlanmıştır. Bu çalışmanın yabancılara Türkçe öğretimi alanında kullanılan veya kullanılabilecek olan uygulamalar hakkında öğreticileri ve öğrencileri bilgilendirmesi amaçlanmıştır. Bundan hareketle tespit edilen siteler, kanallar ve uygulamaların Türkçe öğrenim ve öğretim sürecini çeşitlendirmesi açısından yardımcı olması beklenmektedir. Ayrıca eğitim fakültelerindeki lisans derslerine bu teknolojik araç gereçlerin derste nasıl ve ne şekilde kullanılabileceğine dair bir ders eklenilmesi hakkında bir öneride bulunulmuştur.Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, bilişim teknolojileri, dil öğretiminde teknoloji kullanımı, web araçları.


Kaynakça