Abstract


Türkçede Bağımlı ve Bağımsız Kelime Grupları (Tasnif ve Yapı Tipleri)

Prof. Dr. Oktay Selim Karaca tarafından kaleme alınan “Türkçede Bağımlı ve Bağımsız Kelime Grupları (Tasnif ve Yapı Tipleri)” adlı eser, kelime gruplarını ele alarak bu alanda karşılaşılan problemlere önemli ölçüde çözüm getirmiştir. Yazar, eserinde yapı, temel ögenin türü, bağlantı yöntemi ve işlev olmak üzere dört temel ilkeye dayanarak kelime gruplarını tasniflemiştir. Bu tasnifleme, kelime gruplarının anlaşılmasına ve bu hususta görülen isimlendirme kargaşasının da ortadan kaldırılmasına yardımcı olmuştur. Özellikle, eserde verilen yapı tipleri sayesinde kelime gruplarının isimlendirilmesi konusundaki belirsizliklere de açıklık getirilmiştir. Toplamda 145 sayfadan oluşan eser, edebî eserlerden alınan örneklerle zenginleştirilmiş, bağımsız kelime grubu bölümünde bağlaçlı ve bağlaçsız kelime grupları belirli yapı tipleri ile gösterilmiş, karmaşık kelime gruplarında ise içerisinde bağımlı, bağımsız kelime grupları bulunan yapılar belirlenerek çözümlenmiştir. Eser, Türkçede yer alan kelime gruplarını farklı ölçütler doğrultusunda tasniflemesi, yapı tiplerini ortaya koyması ve örnek zenginliği ile sözdizimi sahasında başvurulması gereken bir başucu kitabı olma niteliği taşımaktadır.Keywords

dilbilim, sözdizimi, kelime grubu, sınıflandırma


Kaynakça