Abstract


Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları -II-

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde son 20 yılda gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında artan ilgi ve isteği karşılamak için daha disiplinli, kurumsal ve düzenli çalışmalar yapılmaktadır. Son yıllarda artan ihtiyaç ve talep doğrultusunda çok sayıda kurum ve kuruluş bu yönde hizmet vermeye başlamıştır. Türk üniversitelerine olan ilginin artması, Türk siyasetinin dünyada önemli yere sahip olması, dünya nüfusu içinde Türk soyluların azımsanmayacak sayılara sahip olması, Türkiye’nin yut içine göç almış ve yurtdışına göç vermiş olması bu alana olan ilgiyi artırmıştır. Yakın zamanda pek çok üniversitede YDOT öğretimi üzerine tezli- tezsiz yüksek lisans, doktora bölümleri açılarak alana uzman kişiler kazandırılmıştır. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin öğrencinin deneyim kazanmasını, öğretim üyelerinin öğrencilerini desteklemesini ve uygulamalı öğrenmeyi destekleyen öğretim vizyonu sayesinde Türkçe öğretiminin Kıymetli öğretim elemanları Fatih KANA ve Hulusi GEÇGEL’ in şahsi gayretiyle öğrencilerine rehberlik ederek, destek ve bilgilerini esirgemeden hazırladıkları yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi üzerine yapılan nitel araştırmaları bir araya getiren Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları'nı tanıyalım.Keywords

Yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi


Kaynakça